Zdolność kredytowa to zespół określonych czynników, które są brane pod uwagę przez pożyczkodawcę przed wydaniem decyzji o przyznaniu kredytu. Sprawdzenie zdolności kredytowej ma za zadanie jedno – potwierdzenie rzetelności i możliwości finansowej pożyczkobiorcy.

Niestety, już dawno skończyły się czasy, kiedy instytucje finansowe lekką ręką przyznawały kredyty, dzisiaj każda osoba, która wnioskuje o przyznanie kredytu, zostaje poddana szczegółowej analizie.

I jak można zaobserwować w ciągu ostatniego czasu, również firmy pożyczkowe coraz częściej decydują się na tego typu rozwiązanie, zapewniając tym samym swojego rodzaju bezpieczeństwo finansowe zarówno sobie, jak i de facto swoim klientom.

Na czym dokładnie polega zdolność kredytowa i jak jest sprawdzana przez banki oraz firmy pożyczkowe.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to nic innego jak rzeczywiste możliwości finansowe klienta, które powinny zapewnić spłatę zaciągniętego kredytu. I chyba nikogo nie dziwi fakt zainteresowania instytucji finansowych tym niezwykle ważnym aspektem całej procedury przyznawania kredytu. Czymś oczywistym jest, że zanim pożyczka zostanie przyznana, dana instytucja musi uzyskać gwarancję otrzymania spłaty kredytu.

Dzięki zbadaniu zdolności kredytowej można nie tylko sprawdzić wiarygodność klienta w kwestii terminowej spłaty zobowiązania finansowego, ale istnieje również możliwość indywidualnego dopasowania wysokości kredytu oraz warunków jego spłaty.

Coraz częściej instytucje finansowe bazując na weryfikacji zdolności kredytowych wnioskujących klientów, są w stanie zaproponować bardziej optymalne rozwiązania, które samemu klientowi nie przyszłyby nawet do głowy.

Zdolność kredytowa a historia kredytowa

Ważne jest, by mieć świadomość różnic dzielących zdolność kredytową i historię kredytową, bo chociaż obie brane są pod uwagę w trakcie przyznawania kredytu, to jednak nie są tym samym. W rzeczywistości, osoby mające złą historię kredytową, mogą w chwili wnioskowania o nowy kredyt mieć całkiem dobrą zdolność kredytową. Jak to jest możliwe?

Wszystko wynika z tego, że historia kredytowa związana jest z poprzednimi kredytami i terminowością ich spłat. I jeśli na przykład w przeszłości mieliśmy problem z jakimś kredytem, wszystko to zostaje odnotowane w specjalnych rejestrach, takich jak BIK czy KRD.

W tym przypadku banki patrzą nieufnie na klienta, nawet jeśli kredyt został już dawno spłacony. Wiadomo jednak, że nasza sytuacja finansowa obejmująca zarobki oraz podstawowy budżet domowy ulegają zmianie. I jeśli pożyczkodawca otrzyma informacje potwierdzające aktualnie dobrą sytuację finansową klienta, to nawet zła historia kredytowa może zostać pominięta, a kredyt przyznany. Co zatem wpływa na naszą zdolność kredytową i jaka musi ona być, by móc uzyskać pożyczkę?

Najważniejsze czynniki

Do zbadania zdolności kredytowej klienta dana instytucja finansowa musi przeprowadzić dokładny wywiad, którego wyniki przeświadczą o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, ewentualnie o zmianie wnioskowanej kwoty na inną sumę.

Zdolność kredytowa opiera się przede wszystkim na wysokości zarobków klienta, stosunku jego pracy, czyli rodzaju zatrudnienia – może to być np. umowa zlecenie, umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony czy też własna działalność gospodarcza.

Najwyżej ceniona jest stała praca na etacie z mową na czas nieokreślony, ponieważ dla pożyczkodawcy taka forma zatrudnienia jest najbezpieczniejsza i rokuje najbardziej pozytywnie.

Jednak rodzaj pracy i wysokość zarobków to nie jedyne czynniki określające zdolność kredytową Mają na nią wpływ również wysokość ewentualnych zobowiązań finansowych i nie są to jedynie inne pożyczki czy kredyty, ale także stan cywilny i liczba osób na utrzymaniu wnioskodawcy, a nawet lokalizacja jego zamieszkania, co wiąże się z wysokością comiesięcznych opłat za media czy czynsz.

Kolejnym elementem zdolności kredytowej jest również posiadanie lub brak oszczędności i ogólnie stan majątkowy. Oczywiście im jest lepszy tym, nasza zdolność kredytowa jest większa.

Scoring kredytowy

Warto wiedzieć, że w tradycyjnych bankach zdolność kredytowa bardzo często badana jest również poprzez scoring kredytowy. Metoda ta analizuje wiarygodność klienta w jeszcze bardziej kompleksowy sposób, dodatkowo porównując jego indywidualny profil obejmujący takie dane jak zawód, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania itp. z profilami innych klientów banku, którzy mają w nim zaciągnięte kredyty na podobne kwoty. Im bardziej dany profil jest zgodny z profilami rzetelnych klientów, tym większą szansę mamy na dostanie pożyczki.