Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło tak zwaną e-usługę umożliwiającą zameldowanie na pobyt stały, ale również czasowy. Meldunek online daje możliwość zameldowania i przemeldowania osoby od osiemnastego roku życia.

Jak należy postępować?

Po pierwsze należy posiadać Profil Zaufany. Wskazuje się, że jest to bezpłatna opcja. Przy jej pomocy możemy potwierdzić tożsamość w sieci Internet. Nie należy jednak zapominać, iż służy do tego elektroniczny podpis. Dzięki temu wysyłamy i sprawdzamy dokumenty w wielu serwisach o charakterze urzędowym.

Miejmy na uwadze, iż staje się dodatkowo niezbędny w chwili załatwiania licznych spraw urzędowych w formie elektronicznej. Musimy również wybrać czego potrzebujemy. Chodzi o zaznaczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy, czy zameldowanie dziecka, jak i również istnieje możliwość skorzystania z pełnomocnictwa służącego do zameldowania kolejnej osoby. Warunkiem jest posiadanie niezbędnych dokumentów.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż w sytuacji meldunku mogą przydać się między innymi liczne skany pełnomocnictw, a następnie  skany dokumentów, które muszą potwierdzić tytuł prawny do danej nieruchomości. Nie należy jednocześnie zapominać o oświadczeniu właściciela bądź zupełnie innego podmiotu – jednak podmiot ten powinien dysponować tytułem prawnym mieszkania / domu.

Natomiast w sytuacji, gdy dokonujemy meldunku samych siebie wszelkie dane personalne wpisane zostaną automatycznie do odpowiednich rubryk. Po czym odpowiednio sporządzony wniosek wysyłamy w formie elektronicznej do wybranego miejscowo urzędu. W kolejnym etapie zostanie on jednak automatycznie wybrany wzorując się już na nowym adresie zameldowania.

Obowiązki meldunkowe

Faktem jest, iż w dzisiejszych czasach meldunek w żaden sposób nie jest wpisywany do naszych dowodów osobistych, ale przez cały czas obowiązuje. Osoby z polskim obywatelstwem zamieszkujący na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej mają obowiązek meldunku w miejscu czasowym bądź stałym. Jednak nie może to zajść później niż w okresie trzydziestu dni. Prawdą jest, iż zgłoszenie urodzenia małego dziecka przeprowadzone w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego bez wątpienia zastępuje zameldowanie. Podkreśla się, iż datą zameldowania staje się jednocześnie data sporządzenia nabytego aktu urodzenia. Ciekawostką staje się, iż znowelizowana ustawa doprowadziła do wprowadzenia zmian w powszechnie znanym formularzu meldunkowym, co jednocześnie umożliwiło zameldowanie na pobyt stały oraz wymeldowanie z całościowego pobytu czasowego. Dzieje się to przy zastosowaniu formularza (jednego).

Podsumowanie

Reasumując wprowadzenie aspektu zameldowania elektronicznego jest jedynie możliwe za pomocą nowelizacji regulacji prawnej o ewidencji ludności. Meldunek online stał się następną włączoną poprzez Ministerstwo Cyfryzacji elektroniczną usługą umożliwiającą obywatelom administrację bez wychodzenia z domu. Ma to na celu duże ułatwienie oraz sprawny kontakt z urzędami na terenie całego kraju.