Co zrobić, jeżeli dany lokal – dom lub mieszkanie – został zakupiony dzięki wsparciu kredytu hipotecznego, ale przed jego całkowitą spłatą postanowiłeś go sprzedać? Czy można, a jeżeli tak to, jak zacząć załatwiać formalności?

Czy można sprzedać mieszkanie, które jest obciążone hipoteką?

Jeżeli udało się nam kupić mieszkanie z pomocą kredytu hipotecznego, ale jednak sytuacja życiowa uległa zmianie i zmuszeni jesteśmy do sprzedania naszego lokum, co wówczas? Należy pamiętać, że kredyt hipoteczny nie zamyka nam drogi do sprzedania lokum. Proces sprzedaży takiego mieszkania jest jednak zupełnie inny niż ma to miejsce w przypadku sprzedaży mieszkania kupionego za własne środki. Pomimo pomocy ze strony banku, w postaci kredytu, właścicielem mieszkania pozostaje osoba kupująca. Bank oczywiście zostaje wpisany do księgi wieczystej, dlatego konieczne jest zmierzenie się z pewnymi konsekwencjami wynikającymi z takiego zapisu. Decyzję dotyczącą sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką możemy podjąć sami, jednak musimy powiadomić bank o naszych planach.

Zacznijmy od wizyty w banku

Jeżeli podjęliśmy decyzję o sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką, musimy poinformować bank, który jest w tej sytuacji wierzycielem hipotecznym. Konieczne jest uzyskanie od banku zaświadczenia, które potwierdza obecne saldo zadłużenia. Konieczne będzie także uzyskanie dokumentu nazywanego promesa, który jest wystawiany przez instytucję. Jest to rodzaj obietnic, który stwierdza, że bank zgadza się na wykreślenie swojego zapisu z księgi wieczystej w momencie spłacenia zadłużenia przez nowego właściciela mieszkania.  Dokument ten jest ważny przez okres trzydziestu dni od dnia podpisania umowy i pozwala na stworzenie umowy z nowym nabywcą. Promesa powinna zawierać następujące informacje:

  •         datę zawarcia umowy o kredycie hipotecznym,
  •         dane kredytobiorcy,
  •         aktualny stan zadłużenia mieszkania,
  •         wysokość kredytu,
  •         numer rachunku technicznego,
  •         dane zawierające informację o kwocie prowizji za wcześniejszą spłatę zadłużenia wraz z deklaracją, która potwierdza sporządzenie dokumentu zezwalającego na zwolnienie z zabezpieczenia.

 

W przypadku, kiedy sprzedajemy nasze mieszkanie osobie, która posiada odpowiednie środki finansowe do spłacenia pozostałego zadłużenia, sytuacja jest bardzo prosta i cały proces można bardzo szybko zamknąć. Warto jednak zauważyć, że nowy nabywca może otrzymać kredyt hipoteczny przeznaczony na spłatę mieszkania obciążonego hipoteką. Droga do uzyskania takiego kredytu jest bardzo podobna do standardowego kredytu, konieczne jest jedynie dołączenie informacji o pozostałym zadłużeniu danego lokum oraz promesy.

 

Sprzedaż mieszkania, które obciążone jest hipoteką, jest niemożliwa. Wymaga jedynie podjęcia odpowiednich kroków, dzięki którym cały proces może zostać bardzo szybko zamknięty.