Na co zwracać uwagę podczas decydowania się na umowę kredytową z bankiem? Czy każdy z nas czyta dokładnie umowy, jakie zawiera z bankiem? Jeżeli tak, to jesteście w niewielkim gronie tych osób – zdecydowana większość ludzi nie czyta tego, co podpisuje. Właśnie przez to można narazić się na nieprzyjemne „niespodzianki” już w trakcie spłacania naszego zadłużenia.

Dlaczego warto zwracać uwagę na szczegóły?

Umowa kredytowa to bardzo istotny dokument, który zawiera w sobie wiele ważnych dla kredytobiorcy informacji. Dzięki jej znajomości możemy uchronić się od różnych konsekwencji. Oczywiście przed podpisaniem takiej umowy należy dokładnie ją przeczytać i sprawdzić, czy wszystkie punkty są dla nas zrozumiałe. Każdy z nas doskonale wie, że jest ona bardzo długa i napisana dość skomplikowanym dla przeciętnego kredytobiorcy językiem. Jednak dla naszego własnego dobra, zdecydowanie lepiej jest przez nią przebrnąć. Najlepszym rozwiązaniem będzie poproszenie o wzór danej umowy na kilka dni w celu jej przeglądnięcia przed podpisaniem. Dzięki temu mamy czas na spokojne jej przestudiowanie i prześledzenie wszystkich zapisów, o które później możemy zapytać pracownika banku. Jeżeli nie rozumiemy niektórych zapisów, warto jest skontaktować się z doradcą do spraw kredytów lub też prawnikiem – oni pomogą w zrozumieniu poszczególnych elementów umowy.

Ważne zapisy

Oprocentowanie naszego kredytu jest jedną z najważniejszych spraw, z jaką musimy się zapoznać. Banki stosują zarówno zmienne, jak i stałe części oprocentowania. Element zmienny to między innymi rynkowa stopa procentowa. W przypadku polskich złotych jest to WIBOR – dla waluty obcej LIBOR lub EURIBOR. Warto jest sprawdzić, co ile bank będzie dostosowywał stopę procentową do warunków rynkowych – raz na miesiąc, raz na kwartał, czy też raz na pół roku – wszystko zawarte jest w umowie. Od tego zapisu zależy jak szybko odczujemy spadek oprocentowania i zmniejszenie raty lub też jej zwiększenie w przypadku zwiększenia się stopy procentowej.

Drugim elementem oprocentowania jest marża kredytu – ten element jest stały i nie ulega zmianom przez cały okres trwania umowy. W przypadku kredytów w obcej walucie jest spread. Jest to różnica pomiędzy kursem związanym z kupnem, a kursem sprzedaży danej pary walut np. franków i złotówek. Kurs kupna jest to kwota, po której dany bank kupuje walutę od klientów, a kurs sprzedaży, to suma po której my możemy kupić walutę w banku. Różnica tych kwot to spread, na którym dany bank zarabia.

Bank musi również zarobić na pożyczonych nam pieniądzach. Dlatego właśnie do każdej umowy kredytowej jest naliczona prowizja dla banku, jest to jednorazowy koszt, jaki płacimy od kwoty kredytu jeszcze przed jego uruchomieniem. Prowizję dla banku możemy zapłacić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest przelew na podany rachunek przez bank, drugim doliczenie prowizji do kwoty kredytu. Drugie rozwiązanie jest możliwe tylko wówczas, kiedy mamy odpowiednią zdolność kredytową.